Aalykkekvarteret.dk -et kvarter med muligheder


         
Denne hjemmeside er for de to foreninger, der arbejder for Ålykkekvarteret her i Kolding, nemlig Ålykkekvarterets Grundejer- og beboerforening og Ålykkekvarterets Idrætforening, men først og fremmest er hjemmesiden for alle kvarterets beboere.

 


Denne side bliver ikke længe opdateret udover bestyrelsernes medlemmer og årlige pjecer.

Meld dig ind Facebook-gruppen for kvarteret eller henvend dig til bestyrelses medlemmmer i de enkelte foreninger.

Den bliver hovedsagelig opretholdt af historiske og nostalgiske årsager.
Vidste du:
.... at foreningerne har en række forskellige redskaber og spil tilrådighed for medlemmerne. Så hvis du mangler en stor stige eller vil låne en trailer så henvend dig til rette person.
se her for oversigten over mulighederne
Kvarterhistorie:
Året 2004 var 25-året for foreningens stiftelse. Det blev fejret på forskellig vis. Et af vore tiltag var at lave et skrift, som kan fortælle noget af kvarterets historie.  Resultatet blev en spændende og billedrig bog
Bogen kan lånes hos bestyrelserne.
 Læs mere her

Arrangements oversigt
Hvad sker der i kvarteret:
Både Idrætforeningen og Grundejerforeningen står for en række arrangementer som medlemmer er velkomne til at deltage i.
Følg med på Facebook eller de omdelte sedler.
se her for en oversigt over faste aktiviteter
Foreningerne:
Ålykkekvarterets grundejer- og beboerforening:
Foreningen er en ikke-lovpligtig forening, der arbejder på at skabe en god kontakt mellem kvarterets beboere. En vigtig funktion er ligeledes samarbejdet med Kolding Kommune i spørgsmålet om at fremme de bedst mulige trafikale forhold for beboerne i området.
Mere information her
Åens Idrætsforening:
Idrætsforening står for et bredt udvalg af arrangementer og aktiviteter i kvarteret både idrærsaktiviteter og sociale aktiviteter.
Mere information her
Download foreningens pjece her.
Billedarkiv
....at du på denne side har du et overblik om de billeder der findes på her på Aalykkekvarteret.dk. Har du billeder fra arrangementer, som ikke er i arkivet, kan de afleveres hos webmaster, Per Kallehauge, Harths alle 5 tlf. 22 48 08 59, elektronisk eller på papir.